Duurzaamheidspaspoort

voorBIJ© papier

Het voorBIJ© papier is volgens het circulaire proces van waardewenders bv tot stand gebracht. Het gehele proces inclusief het in eigen beheer verwerken van het maaisel tot en met het in samenwerking met preferred suppliers maken van producten is beoordeeld op duurzaamheid. Dit heeft geresulteerd in een NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort met het hoogste label A.

NL Greenlabel

Bij het streven naar vergroening en verduurzaming van de leefomgeving vormen de labels voor de leefomgeving de kern van de aanpak van NL Greenlabel. Middels een ver ontwikkelde beoordelingsmethodiek bieden de labels in één oogopslag inzicht in de duurzaamheidsscore van producten, planten en materialen. De labels van NL Greenlabel geven particulieren, bedrijven en overheden snel, transparant en onderbouwd concrete aanknopingspunten om duurzaamheidsambities te realiseren.

Lees meer over NL Greenlabel