Bijenlandschap

waardewenders bv is partner van Groene Cirkel Bijenlandschap. In Groene Cirkel Bijenlandschap wordt met heel veel partners samengewerkt aan een bijenlandschap. Door bijvriendelijke inrichting en beheer wordt er een netwerk gemaakt van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen, hommels en zweefvliegen.

Lees meer op www.bijenlandschap.nl